Famous Players of Rajasthan (राजस्थान के खिलाड़ी)

List of famous players of Rajasthan (राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी)–

Athletic Players : Raj Kumar, Ram Singh, Gopal Saini, Karan Singh, Deena Ram, Pokarmal, Harbhajan Singh, Hameeda Banu, Rajendra Sharma, Baltej Singh Devaport, Srichand,Sujata, Hari Kumar Dusoja, Kausal Nagar, Hazari Ram, S.N. Bhaya etc.

Volleyball Players : N.K. Mishra, Shyam Sunder Rav, Sushri Rama Pandey, Kutti Krishnan, Suresh Mishra, R.K. Purohit, Summer Singh Yadav, Gopal Ram, Hangami Lal, Ashok Kumar Asopa, Srimati Pyari, Radhey Shyam, S.N. Shukla, Prabhakar Raju etc.

Cricket Players : Vilas Joshi, Salim Durrani, Rahul Kanwat, Vikram Solanki, Anoop Dubey, Sri Parthsarthi Sharma, Sri Hanumant Singh, P.R. Sundram, Sri Lacchma Singh, Praveen Amre, P.Krishna Kumar, Gagan Khoda, etc.

Basketball Players : Ajmer Singh, Khushi Ram, Amar Singh, Surendra Kataria, Dinesh Chaturvedi, Jagal Kishore, Iqubal Pathan, B.B. Narula, Pawan Chordia, Vishnukant Sharma, Aanand Singh, Jorawar Singh etc.

Football Players : Magan Singh, Vijai Kishore, Malchand Prahalad Singh, C.P. Andrews, Kumari Saroj, Kishor Singh, Jaswant Sinhar, Harish Chand, Chain Singh etc.

Polo Players : Capt. Vijay Singh, Sri Prem Singh, Rao Haruth Singh, Dhru Godara, Maharaja Bhawani Singh, Manupal Godara, Colonol Kishor Singh, Lokendra Singh etc.

Hockey Players : Tejendra Pal Singh, Km. Varsha Soni, Daljindra Singh, Smt. Sunita Puri, Smt. Neelam, Guru Devandra Singh, Susri Gangotri Bhandari, Jarnail Singh, Varsha Soni etc.

Shooting Players : Man Singh, Raj Shri Kumari, Major Aapji, Kalyan Kalyan Singh, Bhuveneshwari Kumari, Rajyabardhan Singh Rathore, Thakur Kalu Singh, Devi Singh, Maharaja Bheem Singh etc.

Kabbadi Players : Lila Ram Yadav, Girraj Kishore Sharma, Govind Narain, Ashfaq Ahmad, Shadha Kotda etc.

Horse Riding Players : Khan Mohd. Khan, G.M. Khan, Prahalad Singh, Raghuveer Singh, Vishal Singh etc.

Archery Players : Limba Ram and Shyam Lal etc.

Squash Players : Bhuvneshwari Kumari and Km. Hari Sharma etc.

Cycling Players : Dhenupal Singh, Girraj Ranga, Amar Singh, Gangadhar Narendra Ojha, Jaishri Bhati, Chandrika Gitai, Sri Ganesh Sudhar etc.

Swimming Players : Reema Datta, Bhanwar Singh, Anil Ganju, Manjari Bhargava, Mahipal Singh, Galanda Dquza etc.

Boxing Players : Sagarmal, Ghoyal

Wrestling Players : Sri Ram Phal, Rajendra Prasad, Maherdeen, Kamal Singh etc.

Soft Ball Players : Usha Sharma, Neerja Singh, Bhawani Kachhawa etc.